Trang chủ Sản phẩm Than hoạt tính GAC
D74C6D91.jpg

Than hoạt tính GAC

Than hoạt tính GAC (tên sản phẩm Chemsorb MultiGard 3620) là chất hấp phụ được thiết kế đặc biệt như một loại than hoạt tính cao cấp, được sử dụng trong các mặt nạ phòng hơi độc, như các loại được thiết kế cho EN14387, cấp độ A, B, E và K. Dựa trên than hoạt tính vỏ dừa hoạt động cao, vật liệu này thể hiện khả năng hấp phụ cần thiết cho phổ rộng của khí và hơi, bao gồm hơi hữu cơ, khí axit và ammonia. Độ cứng vượt trội của vỏ dừa đặc biệt phù hợp với mặt nạ phòng độc và các ứng dụng đòi hỏi tính kháng bụi và khả năng chống tiêu hao. Các lĩnh vực ứng dụng chính: Bảo hộ, xử lý khí, an toàn.

Giá liên hệ:0989 293 465


Please upgrade IE 8+, Download here