5B5ED8DC.jpg

TANFLOC

TANFLOC Có Tác Dụng Xử Lý Kim Loại, COD Cho Nước Thải. Quy cách: 25 kg/bao. Xuất xứ: Tanac - Brazil. Tiêu chuẩn: Industrial grade. Ứng dụng: Xử lý nước thải

Giá liên hệ:0989 293 465


Please upgrade IE 8+, Download here