Trang chủ Sản phẩm Máy Nước Cất - Siêu Tinh Khiết UPP T2-25 (ASTM Type2)
611A1965.jpg

Máy Nước Cất - Siêu Tinh Khiết UPP T2-25 (ASTM Type2)

Tiêu hao đin:                               < 0.5 kW/h

Tiêu hao nước:                             < 50% lượng nước cp vào

Ly sn phm ti vòi

Đ dn đin sn phm thp:       < 0.1 uS/cm

Cht lượng hin th online

Nh gn và d lp đt

Giá liên hệ:0989 293 465


Please upgrade IE 8+, Download here