Trang chủ Sản phẩm Máy Nước Cất - Siêu Tinh Khiết UPP T1-15 (ASTM Type1)
97228ED3.jpg

Máy Nước Cất - Siêu Tinh Khiết UPP T1-15 (ASTM Type1)

Tiêu hao đin:                                               < 0.5 kW/h

Tiêu hao nước:                                             < 750% lượng nước cp vào

Ly sn phm ti vòi

Đ dn đin sn phm thp:                       0.055 uS/cm

Cht lượng hin th online

Nh gn và d lp đt

Giá liên hệ:0989 293 465


Please upgrade IE 8+, Download here