A16B990D.jpg

Màng Lọc UF

Ưu điểm của màng lọc

2 lớp lọc (lớp lọc kép): Ttăng tính đa dạng trong việc sử dụng màng. Nước có thể đi từ ngoài vào trong hoặc từ trong ra ngoài.

Độ tin cậy cao: Lớp lọc kép cho phép màng lọc vẫn hoạt động khi 1 lớp bị hư trong lúc vận hành.

Hoạt động ổn định và đáng tin cậy: Nhờ sợi làm màng có hình dạng và bề dày đồng nhất.

Tạo dòng chảy dễ dàng: Nhờ các khoảng trống hình “ngón tay” bên trong màng giúp tạo dòng chảy dễ dàng mà không cần tác động lực.

Độ bền lớn: Hệ khung xương bên trong lớp đỡ và tính đồng nhất của lớp đỡ giúp tăng tính bền, uyển chuyển cho màng lọc.

Tiêu chí Mẫu nước Sau khi lọc

Độ đục (NTU) 10.2 0.2
Volatile Phenolic 

Compound (mg/L) 0.018 < 0.002

CODcr (mg/L) 3.46 1.46

Chloroform (mg/L) 347 4.5

Tổng số khuẩn Intestinal Coliform (cfu/mL) 350 0

Tổng số khuẩn Fecal Coliform (cfu/L) 350 0

Giá liên hệ:0989 293 465


Please upgrade IE 8+, Download here