Màng Lọc RO - UF - MBR - MBBR

Nguyên liệu: màng mỏng RO sử dụng chất liệu đặt biệt tạo khe hở 0.0001 Micron Chức năng: loại bỏ hoàn các tạp chất kim...
Màn Lọc RO Nitto
Màng CPA2-4040 4inch - Màng lọc CPA3 8inch - Màng lọc ESPA4-4040 4inch - Màng lọc CPA5-10 8inch
UltraFiltration(UF) là một công nghệ lọc dùng màng áp suất thấp để loại bỏ những phân tử có kích thuớc lớn ra khỏi...
Giá thể vi sinh di động MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) là loại giá thể sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải, kết...
• MBR là viết tắt cụm từ Membrane Bio-Reactor (Bể lọc sinh học bằng màng có thể định nghĩa tổng quát là hệ thống xử lý...
  1   

Please upgrade IE 8+, Download here