Trang chủ Sản phẩm Lưới top mount thu nước dưới 6 nhánh
8E1B1AE7.jpg

Lưới top mount thu nước dưới 6 nhánh

Sử dụng phù hợp cho van F56D1 và F64D dạng top mount. Ống trung tâm: φ49. Dùng cho bồn 4"

Giá liên hệ:0989 293 465


Please upgrade IE 8+, Download here