Trang chủ Sản phẩm Lõi Lọc Thô PENTAIR
8EF36BAC.jpg

Lõi Lọc Thô PENTAIR

Chiều dài: 10 inches (254mm), 20 inches (508mm), 30 inches (762mm), 40 inches (1016mm). Kiểu lõi: DOE (Hai đầu bằng), Oring 222 - Oring 226/ Fin/ Flat ( đầu tròn, đầu nhọn). Cấp độ lọc: 0.1, 0.2, 0.45 micron (giấy xếp), 1, 510, 25, 50, 75, 100, 150, 200 micron.

Giá liên hệ:0989 293 465


Please upgrade IE 8+, Download here