Trang chủ Sản phẩm Lõi Lọc Thô PENTAIR
8EF36BAC.jpg

Lõi Lọc Thô PENTAIR

Lõi Lọc Thô PENTAIR , hiều dài: 10 inch (254mm), 20 inch (508mm), 30 inch (762mm), 40 inch (1016mm) Kiểu lõi: DOE (Hai đầu bằng), Oring 222 - Oring 226/ Fin/ Flat ( đầu tròn, đầu nhọn) Cấp độ lọc: 0.1 micron, 0.2 micron, 0.45 micron (giấy xếp), 1 micron, 510, 25, 50, 75, 100, 150, 200 micron

Giá liên hệ:0989 293 465


Please upgrade IE 8+, Download here