DCFC128B.jpg

Lọc Chữ Y

Lọc chữ Y DN25 thuộc thiết bị lọc thô đường ống, dùng trong sản xuất công nghiệp có tính ăn mòn tinh chế chất lỏng, ống phụ kiện không thể thiếu. Lọc chữ Y được lắp đặt hiệu quả trong các đường ống có thể ngăn chặn khí hay các hạt rắn, tạp chất lỏng.

Giá liên hệ:0989 293 465


Please upgrade IE 8+, Download here