DCFC128B.jpg

Lọc Chữ Y

Lọc chữ Y DN25 thuộc lọc thô đường ống, sản xuất công nghiệp có tính ăn mòn tinh chế chất lỏng ống phụ kiện không thể thiếu, lắp đặt trong các đường ống hiệu quả có thể ngăn chặn khí hay các hạt rắn tạp chất lỏng.

Giá liên hệ:0989 293 465

Sản phẩm liên quan


Please upgrade IE 8+, Download here