Trang chủ Sản phẩm Ion Exchange Systems
87F3FC24.png

Ion Exchange Systems

Nước làm mềm tinh khiết và khử khoáng. Công nghệ trao đổi ion là phương pháp đã được chứng minh trong sản xuất nước làm mềm và khử khoáng có độ tinh khiết cao. Công nghệ được sử dụng trong hầu hết các ngành công nghiệp đòi hỏi nước có độ tinh khiết cao và để lấy lại nước từ các quy trình sản xuất. Chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm trao đổi ion cho các ứng dụng, bao gồm đánh bóng nước ngưng và nước muối, khử khí chân không và khử muối.

Giá liên hệ:0989 293 465


Please upgrade IE 8+, Download here