Hóa Chất Công Nghiệp

Hydrex 4506 Dùng Trong Nghành Công Nghiệp , Tác Dụng : Rửa Màng Lọc RO pH Cao
Hydrex 4701 Dùng Trong Nghành Công Nghiệp , Tác Dụng : Dùng Rửa Màng Lọc RO pH Thấp
Hydrex 7310 Dùng Trong Nghành Công Nghiệp , Tác Dụng Kiểm Soát Vi Sinh
Hydrex 4102 Dùng Trong Nghành Công Nghiệp , Tác Dụng : Chống Cáu Cặn Cho Màng Lọc RO
Hydrex 1320 Dùng Trong Nghành Công Nghiệp , Tác Dụng : Khử Oxy Hòa Tan
Hydrex 2254 Dùng Trong Nghành Công Nghiệp , Tác Dụng : Chống Ăn Mòn Thép Đen Cho Hệ Giải Nhiệt
Hydrex 1440 Dùng Trong Ngành Công Nghiệp , Tác Dụng : Chống Cáu Cặn , Ăn Mòn Lò Hơi
Hydrex 2260 Dùng Trong Nghành Công Nghiệp , Tác Dụng : Chống Cấu Cặn Cho Hệ Giải Nhiệt .
TANFLOC Có Tác Dụng Xử Lý Kim Loại , COD Cho Nước Thải
POLYALUMINIUM ( PAC ) .Xuất Xứ : Trung Quốc .Tác Dụng :Chất Keo Tụ Cho Hệ Thống Xử Lý Nước Thải
NaOH 99% ( Xút ) .Xuất Xứ : TAIWAN
  1   

Please upgrade IE 8+, Download here