Hệ Thống Lọc Nước RO – DI - UF - MBR

Cụm RO 1 Khối
Màng lọc UF( Ultra Filtration) hay còn gọi là màng siêu lọc sợi rỗng thẩm thấu, mỗi sợi màng có dạng hình ống, màu...
  1   

Please upgrade IE 8+, Download here