Trang chủ Sản phẩm Giá Thể Vi Sinh MBBR
662C52C9.jpg

Giá Thể Vi Sinh MBBR

Giá thể vi sinh di động MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) là loại giá thể sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải, kết hợp quá trình xử lý sinh học thiếu khí hoặc hiếu khí truyền thống và giá thể di động dính bám nhằm tối ưu hóa hiệu suất xử lý các thành phần ô nhiễm, đặc biệt xử lý tốt Nito và photpho có trong nước thải.

Giá liên hệ:0989 293 465


Please upgrade IE 8+, Download here