Trang chủ Sản phẩm Cột Composite
B5EA70CA.jpg

Cột Composite

- Kết cấu / Pentair FRP, bồn áp suất tổng hợp được sử dụng trong các ứng dụng xử lý nước công nghiệp và trong nước như:

Làm mềm

- Loại bỏ độ cứng từ nước dùng cho nồi hơi và các ứng dụng xử lý nước khác trong ngành công nghiệp.

- Loại bỏ độ cứng từ tiện ích nước trong các tòa nhà và các ứng dụng công nghiệp.

- Tiền xử lý cho các nhà máy xử lý nước khác.

Lọc cát

- Lọc nước trong các tòa nhà và các ứng dụng công nghiệp nhẹ.

- Tiền xử lý cho các nhà máy xử lý nước khác.

Than hoạt tính dạng hạt

- Loại bỏ màu, mùi, thuốc trừ sâu và các tạp chất từ ​​các tiện ích cũng như nước uống cho các tòa nhà và cho các ứng dụng công nghiệp nhẹ.

- Tiền xử lý cho các nhà máy xử lý nước khác.

Loại bỏ sắt

- Loại bỏ các tạp chất sắt từ các tiện ích và ứng dụng nước uống cho các tòa nhà và các ứng dụng công nghiệp nhẹ.

- Tiền xử lý cho các nhà máy xử lý nước khác.

Giá liên hệ:0989 293 465


Please upgrade IE 8+, Download here