7364ECD7.jpg

CEDI

CEDI Công Suất Nhỏ (< 50l/h) Điện phân trao đổi ion liên tục CEDI (Continuous Electrodeionization) là công nghệ không cần hóa chất, dùng nhựa trao đổi ion và các điện cực để tạo ra nước siêu sạch. Các môđun Ionpure CEDI sử dụng nhựa trao đổi ion là thành phần chính làm cầu nối cho các dòng điện tích đi xuyên qua các ô điện phân tách ion. Nhựa trao đổi ion được tái sinh liên tục nhờ thành phần H+ và OH- được tạo ra bởi dòng điện tích. Sản xuất nước khử ion có độ dẫn điện thấp hơn 0,1 uS/cm mà không cần sử dụng hóa chất (axit / xút) để tái sinh. Đảm bảo nước ra liên tục với chất lượng cao và ổn định. So với các thiết bị EDI khác, thiết bị Ionpure® không cần lắp đặt bơm tuần hoàn dòng nước đậm đặc và bổ sung muối vào ngăn chứa chất điện ly. Chi phí vận hành thấp hơn quy trình trao đổi ion thông thường rất nhiều do không sử dụng hóa chất và không ngừng máy để thực hiện việc tái sinh. Chỉ xả bỏ khoảng 5 - 10% lượng nước và tiêu thụ điện năng thấp hơn nhiều so với thiết bị RO.

Giá liên hệ:0989 293 465


Please upgrade IE 8+, Download here