Bơm

Dùng để bơm hóa chất. Số pha: 1 Pha - Điện áp (V): 220V - Công suất (kW): 0.024 - Lưu lượng tối đa (l/h): 13.8 - Áp...
  1   

Please upgrade IE 8+, Download here